انتظار
در امتداد نگاهم به خانه می آیی...ز انتهای افق عاشقانه می آیی

(راز عشق)
دل مست صفای نيـنوا شـد // با زخمـه ی عشـق در نوا شـد
در بزم شعور و شعراحساس // اين مرغ دلم غزل سـرا شد
بـا يـاد ســتارگان خونيـن // در سـينه چه آتشی بپـا شد
دل بوسه زند به خاك عشقش // خاكي كه شفای درد ما شـد
آن بوی نسـيم خاك كويش // دل برده ز ما و جانفـزا شـد
چون خدا در آن عجين است // مقصـود تمــام انبـيا شـد
خاكی كه نهايتی ز عشق است // خاكی كه تمـام ياد ما شـد
آن دشت حضور عشق و ايثار // با بوی حسـين پر صفا شـد
آن بسـتر سرخ نبض تاريخ // با خون حسـین پر بها شـد
اين دل كه هواي گريه دارد // ديـوانـه دشت كـربلا شـد
دشتی كه ز غم عطش به جان داشت // سـيراب ز خون اصفـيا شـد
بر تشنه لبان چو بسته شد آب // از سـوز عطش غمي بپا شد
آبی كه خجل شد از ابوالفضل // شــرمنــده آل مصطفي شد
دستی كه فرات را خجل كرد // از قامت پهــلوان جـدا شـد
در سـايه ی نخل دل شكسـته // آب آور كـربلا فـدا شــد
بر روی عمو چو بوسه زد خاک // در خيمه سكينه در عزا شـد
چون قد علی به خون شناور // از ضـربـه ی تيـغ اشـقيا شـد
در زير هجـ,وم سم اسـبان // قاسم بدنش ز هم سوا شد
وين غنچه به روی دست آن گل // پرپر ز قسـاوت و جفا شـد
با دست حسين عاشق آن دم // خونش چو ستاره بر سما شد
تا قامت حق به خاك و در خون // از كيـنه خصم بی حيـا شـد
وان قامت سـرو تكسـواران // با خاك شـهادت آشــنا شد
سـالار شـهادت و شجاعت // راضی به رضـای كبـريا شد
برپا شده بس حماسه ای ناب // با رزم سـپاه ی حق چها شـد
سلطان حماسه ها بپا خاست // يـاريگـر او فقط خـدا شـد
تنها به قيـام خود جلا داد // تا اينكه سرش ز تن جدا شد
در كرببـلا از اين حمــاسه // افسـانه ی عشـق برملا شـد
زينب چو علم گرفته بر دوش // بـانـوی قيـام كـربلا شـد
زينب كه خدای عاشقی بود // بر زخم دلش خـدا دوا شـد
در سـايه ی لطف نـاب دادار // زينب به قضای حق رضا شد
حجمی ز ولای عشق زينب // در سينه ی شيعيان «رهـا» شد

بهروز _رها

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 16:27 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(خانه ی احساس)

بیدارم هرشب تاسحر،ازشوق وصلت یارمن

امشب بیا ای نـازنین، بگشـا گره از کار من

 

اینک که از هجران تو، افتاده ام در خاک غم

یکدم به بالینم بیا، ای مونس و غمخوار من

 

با دیده ام ای جان بیا ، بر گیرم از پایت غبار

خاک رهت مرهم شـود ، بر دیـده بیـمار من

 

بی چهره­ات محزونم و چشمم به راهت بی قرار

بازا که غم بیرون شـود ، از ســینه ی تبدار من

 

آمد به آخر تاب من ، بی تو چگونه سر کنم

بنشین ز لطفی در برم ، ای همدم و دلدار من

 

در خانه احســاس من ، پیچد شمیم عشق تو

انـدیشــه دیدار تو ، زیبــاترین پنـدار مـن

 

از بند حسرت ای صنم، با بودنت گردم «رها»

گلـواژه شـعرم تـویی ، ای رونـق افکار مـن

 

بهروز ((رها))

[ جمعه دوم آبان 1393 ] [ 14:1 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]
((سراب))
با چشمهایم پلی ساختم
      وقتی دستت در بند تنهایی بود
چشم در چشم آسمان
       می رفتی به دیار فراموشی
                                    به نا کجا آباد
پنبه ی قهر در گوش
           نگاهت به بیراهه
فریادم را نشنیدی
                   و تا همیشه سراب رویاهایم شدی
                                                               بهروز رها

[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 8:13 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

((رابطه))

لبریز از حضور توست احساسم

در کوچه باغ دلم

    قدم می زنی هر صبح وشب

ای باغبان نهال آرزوهایم

        شاخه های شکسته آمالم

                     در انتظار دستی معجزه گرند

علف های هرز هجران

                      دشت رابطه را پوشاند

                                                وجین کن باغچه ی نیازم را

                                                     بهروز رها

[ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 ] [ 13:9 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(چشمه عشق)

غدیر آمد گل شــادی شكوفا شد

غدیر آمد ســـرای دل مصفا شد

میان آسـمان شیعه چون خورشید

گل روی علی آخــر هـویدا شـد

غدیر آمد میـان شــاخسـار دین

چوبلبل نغمه سرداد وخوش آواشد

كنــار چشـمه عشـق غدیر خم

لوای عـزت هـر شـیعه برپا شد

چو شد عشق علی در جسم و در جانت

علی شـد روح و هم شد درد و درمانت

غـدیـر آمد كه غم از دل برون سـازی

به جشن و شـور و شـادیها بپـردازی

&&&&&&&&&&&&

غـدیر اثبـات عشــق مكتب مولا

غـدیر روز ولایت روز جشــن مـا

غـدیـر آغـاز صبح غیــرت شیعه

كه شد عیــد بـزرگ شیعه در دنیا

غـدیر آوای بیعت بـا علی بـاشـد

چنـــان فریـاد سـبز مكتبی والا

غدیر اثبــات دین و مدرك شیعه

بـود زاینـــده وحـدت چنان دریا

چو شد عشق علی در جسم و در جانت

علی شـد روح و هم شد درد و درمانت

غـدیـر آمد كه غم از دل برون سـازی

به جشن و شـور و شـادیها بپـردازی

&&&&&&&&&&&&

محــــمد مــژده ناب ولایت داد

به شیــعه او نشانی از سعادت داد

به روز هجــدهم از ماه ذی الحجه

پیمــبر بر مسـلمانان بشـارت داد

علی را او گــرفتـه روی دوش خود

خدا بر پور بـوطالب كــــرامت داد

علی شـدچون نبی مولای دین حق

كه امت هم به این فرمان رضایت داد

چو شد عشق علی در جسم و در جانت

علی شـد روح و هم شد درد و درمانت

غـدیـر آمد كه غم از دل برون سـازی

به جشن و شـور و شـادیها بپـردازی

&&&&&&&&&&&&

بهروز (رها)

[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 9:59 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(رنگ شقایق)

حالا که دلتنگ توأم، در کوچه های انتظار
باران عشق و عاطفه، بر دشت احساسم ببار

حالا که در پستوی غم، نام ترا نجوا کنم
لختی به بالینم بیا ، تا جان من یابد قرار

در دفتر تنهای شب، نقش خیالت می کشم
بر توسن اندیشه ام، یادت نشسته چون سوار

رنگ شقایق می زنم ، بر نقش ناب خاطره
عطری زنرگس می کشم، بر دفترشب های تار

یاد ترا گم کرده ام، در حجم شعر اشتیاق
خواهم ترا پیدا کنم، در خاطرات ماندگار

سر می گذارم عاقبت ، بر شانه های دلبرم
سر می کشم جامی دگر، ازدست پاک آن نگار

دلتنگ دیدارت منم، درکنج خلوت چون «رها»
اینک بیا تا هستی ام، در مقدمت سازم نثار
بهروزـ رها

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 20:36 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

 ((رنگ عشق))

شیرین ترین لحظه هایم

                             مرور یاد توست

چون پرستویی با رنگ عشق

                     در آسمان اندیشه ام

                                   سبکبال در پروازی

می خواهم هم بال تو باشم

                                                          بهروز رها

[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 9:50 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]
سخت است نفس کشیدن
در فضای نبودن با تو
در حجم سکوت غربت و تنهایی
سخت است بی رمق
قدم زدن در خیابان حسرت
پرسه زدن در کوچه ی فراق
پا برهنه ام بی تو
روی سنگفرش جدایی

بهروز رها

[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 19:39 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

((سلام شب))
شب از قاب چشمش سلامی به من داد
که جان را ز شوقش به تن لرزه افتاد

بر آمد ز چشمش در آن شب ستاره
که از جان بر آمد مرا شوق فریاد

به سویم روان کرده تیری ز مژگان
دل و دین عمرم دگر داده بر باد

نگاهش به سویم چه شیرین سفر کرد
که دل در پی اش رفته تا کوی فرهاد

چو جادوی چشمش به بندم کشاند
سخن گفتنم را زبان برده از یاد

عجب چشم مستی که نرگس خجل شد
بر این خلقت ای جان بگو دس مریزاد

«رها» گشته مدهوش چشمی که شاید*
هزار آفرین بر نگاهی چنین باد
بهروز رها

شاید: شایسته هست

[ پنجشنبه سوم مهر 1393 ] [ 23:0 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

ماه مهر با مهربانی می رسد
ماه خوب آسمانی می رسد
ماه مهر ماه تلاش و كوشش است
ماه كسب دانش و آموزش است
ماه آغاز حضور مدرسه
ماه درس و ماه مشق و هندسه
ماه آب بابا‏ آن مرد می رود
همكلاسی های خوب و سرسبد
می شود مدرسه باز هم پر صدا
جای بحث است و جدل با بچه ها
ماه پرسش ماه آزمون و جواب
شیمی و فیزیك و جبر و است و حساب
ماه زیبا و قشنگ خاطره
شیطنت ها زیر طاق پنجره
ماه میز و نیمكت و تخته سیاه
ماه گچ وایت برد و یك دنیا نگاه
ماه مهر مدرسه غوغا می شود
كسب دانش باز برپا می شود
همكلاسی ها سلامت می كنند
مهربانانه نگاهت می كنند
با حضورت مدرسه وا می شود
دانش آموزی مهیا می شود
جسم و روحت را ”رها” كن نازنین
رونق مدرسه را اینك ببین
بهروز رها

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 11:35 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]
About

همواره عاشق بمانید

behrooz_raha@yahoo.com
Blog Custom

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

جاوا اسكریپت

تعبیر خواب

كد موسيقي براي وبلاگ


.