انتظار
در امتداد نگاهم به خانه می آیی...ز انتهای افق عاشقانه می آیی

((زينب را نگر))

اي  برادر اي  فـدايت جـان من

اي­كه بودي عشقم و سامان من

 

زينبت آمـد  بـه  بـالينت  دگـر

سـر گذار اينك تو بر دامان من

 

سـر ز خون بردار و زينب را نگر

تيـره شد دنيا پيش چشمان من

 

علقمه شـد قتـلگاهت  نازنيـن

اي بـرادر اي مـه تـابـان من

 

يا ابوفاضل ، علمــدار حسـين

اي اميــدم دردم و درمـان من

 

چشم خود بگشـا كه آمد زينبت

بي تو اين دنيـا شـود زندان من

 

دست خود اينك به آغوشم سپار

تا زنـد بوسـه لب عطشـ,ان من

 

بعد تو عباس من پشتم شكست

تير غم بنشسته چون بر جان من

 

مشك بي آبت برم تا خيمه گاه

گو چه سازم با همه طفلان من

 

شد حسينم بي تو تنها و غريب

آتشــي افتــاده  بر دامـ,ان من

 

زينب از داغت به­خاك­غم­نشست

خون ببــارد ديـده گـريان مـن

 

چون«رها» شد جانت از زندان­تن

مي­شـود دنيـا همـه زنـدان من

بهروز رها

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 2:41 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

من فدای گریه هایت زینبم

آتشم زد ناله هایت زینبم

از زمین کربلا تا شهر شام

می رسد هر دم صدایت زینبم

رأس خونین برادر دیده ای

بی کفن صد پاره پیکر دیده ای

نعش هفتاد و دو تن پیر و جوان

زیر صدها تیر و خنجر دیده ای

دیده ای عباس خود را پاره تن

دستش از تن شد جدا گلگون بدن

مشک سوراخش که آمد خیمه گاه

خیمه گاه شد از غمش بیت الحزن

زینبم ای دختر شیر خدا

زینبم ای شیر دشت کربلا

زینبم ای یاور و یار حسین

زینبم ای با وفا ای با حیا

وقت رزم و بارش تیر و خدنگ

یار مولایی تو در میدان جنگ

هر شهیدی را که می افتد به خاک

همرهی کردی حسین را بی درنگ

تا پسرهایت چو گل پرپر شدند

عون و محمد تا بی سر شدند

تا که خون پاکشان بر خاک شد

تا که همچون قاسم و اکبر شدند

گفته ای تنها برو ای جان من

ای نفس هایت همه ایمان من

گفتی می ترسم خجل گردد حسین

گر ببینید نعش فرزندان من

ای امان از قلب زارت زینبم

شد سیه این روزگارت زینبم

ای فدای عشق پاکت با حسین

جان ما گردد نثارت زینبم

خورده ای سیلی تو اندر راه شام

زیر شلاق ستم کردی قیام

پا برهنه روی خاک و تشنه لب

پیش چشمت شد رقیه بی کلام

قلب من بهرت شکسته زینبم

من ز داغت زار و خسته زینبم

بس ستم ها دیده ای در راه شام

مشت و زنجیر دست بسته زینبم

دوس دارم من زائر شامت بشم

دوس دارم کبوتر بامت بشم

من «رها» باشم کنارت زینبم

من الهی قربون نامت بشم

بهروز رها       6/8/93

[ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 23:31 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(راز عشق)
دل مست صفای نيـنوا شـد // با زخمـه ی عشـق در نوا شـد
در بزم شعور و شعراحساس // اين مرغ دلم غزل سـرا شد
بـا يـاد ســتارگان خونيـن // در سـينه چه آتشی بپـا شد
دل بوسه زند به خاك عشقش // خاكي كه شفای درد ما شـد
آن بوی نسـيم خاك كويش // دل برده ز ما و جانفـزا شـد
چون خدا در آن عجين است // مقصـود تمــام انبـيا شـد
خاكی كه نهايتی ز عشق است // خاكی كه تمـام ياد ما شـد
آن دشت حضور عشق و ايثار // با بوی حسـين پر صفا شـد
آن بسـتر سرخ نبض تاريخ // با خون حسـین پر بها شـد
اين دل كه هواي گريه دارد // ديـوانـه دشت كـربلا شـد
دشتی كه ز غم عطش به جان داشت // سـيراب ز خون اصفـيا شـد
بر تشنه لبان چو بسته شد آب // از سـوز عطش غمي بپا شد
آبی كه خجل شد از ابوالفضل // شــرمنــده آل مصطفي شد
دستی كه فرات را خجل كرد // از قامت پهــلوان جـدا شـد
در سـايه ی نخل دل شكسـته // آب آور كـربلا فـدا شــد
بر روی عمو چو بوسه زد خاک // در خيمه سكينه در عزا شـد
چون قد علی به خون شناور // از ضـربـه ی تيـغ اشـقيا شـد
در زير هجـ,وم سم اسـبان // قاسم بدنش ز هم سوا شد
وين غنچه به روی دست آن گل // پرپر ز قسـاوت و جفا شـد
با دست حسين عاشق آن دم // خونش چو ستاره بر سما شد
تا قامت حق به خاك و در خون // از كيـنه خصم بی حيـا شـد
وان قامت سـرو تكسـواران // با خاك شـهادت آشــنا شد
سـالار شـهادت و شجاعت // راضی به رضـای كبـريا شد
برپا شده بس حماسه ای ناب // با رزم سـپاه ی حق چها شـد
سلطان حماسه ها بپا خاست // يـاريگـر او فقط خـدا شـد
تنها به قيـام خود جلا داد // تا اينكه سرش ز تن جدا شد
در كرببـلا از اين حمــاسه // افسـانه ی عشـق برملا شـد
زينب چو علم گرفته بر دوش // بـانـوی قيـام كـربلا شـد
زينب كه خدای عاشقی بود // بر زخم دلش خـدا دوا شـد
در سـايه ی لطف نـاب دادار // زينب به قضای حق رضا شد
حجمی ز ولای عشق زينب // در سينه ی شيعيان «رهـا» شد

بهروز _رها

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 16:27 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(خانه ی احساس)

بیدارم هرشب تاسحر،ازشوق وصلت یارمن

امشب بیا ای نـازنین، بگشـا گره از کار من

 

اینک که از هجران تو، افتاده ام در خاک غم

یکدم به بالینم بیا، ای مونس و غمخوار من

 

با دیده ام ای جان بیا ، بر گیرم از پایت غبار

خاک رهت مرهم شـود ، بر دیـده بیـمار من

 

بی چهره­ات محزونم و چشمم به راهت بی قرار

بازا که غم بیرون شـود ، از ســینه ی تبدار من

 

آمد به آخر تاب من ، بی تو چگونه سر کنم

بنشین ز لطفی در برم ، ای همدم و دلدار من

 

در خانه احســاس من ، پیچد شمیم عشق تو

انـدیشــه دیدار تو ، زیبــاترین پنـدار مـن

 

از بند حسرت ای صنم، با بودنت گردم «رها»

گلـواژه شـعرم تـویی ، ای رونـق افکار مـن

 

بهروز ((رها))

[ جمعه دوم آبان 1393 ] [ 14:1 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]
((سراب))
با چشمهایم پلی ساختم
      وقتی دستت در بند تنهایی بود
چشم در چشم آسمان
       می رفتی به دیار فراموشی
                                    به نا کجا آباد
پنبه ی قهر در گوش
           نگاهت به بیراهه
فریادم را نشنیدی
                   و تا همیشه سراب رویاهایم شدی
                                                               بهروز رها

[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 8:13 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

((رابطه))

لبریز از حضور توست احساسم

در کوچه باغ دلم

    قدم می زنی هر صبح وشب

ای باغبان نهال آرزوهایم

        شاخه های شکسته آمالم

                     در انتظار دستی معجزه گرند

علف های هرز هجران

                      دشت رابطه را پوشاند

                                                وجین کن باغچه ی نیازم را

                                                     بهروز رها

[ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 ] [ 13:9 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(چشمه عشق)

غدیر آمد گل شــادی شكوفا شد

غدیر آمد ســـرای دل مصفا شد

میان آسـمان شیعه چون خورشید

گل روی علی آخــر هـویدا شـد

غدیر آمد میـان شــاخسـار دین

چوبلبل نغمه سرداد وخوش آواشد

كنــار چشـمه عشـق غدیر خم

لوای عـزت هـر شـیعه برپا شد

چو شد عشق علی در جسم و در جانت

علی شـد روح و هم شد درد و درمانت

غـدیـر آمد كه غم از دل برون سـازی

به جشن و شـور و شـادیها بپـردازی

&&&&&&&&&&&&

غـدیر اثبـات عشــق مكتب مولا

غـدیر روز ولایت روز جشــن مـا

غـدیـر آغـاز صبح غیــرت شیعه

كه شد عیــد بـزرگ شیعه در دنیا

غـدیر آوای بیعت بـا علی بـاشـد

چنـــان فریـاد سـبز مكتبی والا

غدیر اثبــات دین و مدرك شیعه

بـود زاینـــده وحـدت چنان دریا

چو شد عشق علی در جسم و در جانت

علی شـد روح و هم شد درد و درمانت

غـدیـر آمد كه غم از دل برون سـازی

به جشن و شـور و شـادیها بپـردازی

&&&&&&&&&&&&

محــــمد مــژده ناب ولایت داد

به شیــعه او نشانی از سعادت داد

به روز هجــدهم از ماه ذی الحجه

پیمــبر بر مسـلمانان بشـارت داد

علی را او گــرفتـه روی دوش خود

خدا بر پور بـوطالب كــــرامت داد

علی شـدچون نبی مولای دین حق

كه امت هم به این فرمان رضایت داد

چو شد عشق علی در جسم و در جانت

علی شـد روح و هم شد درد و درمانت

غـدیـر آمد كه غم از دل برون سـازی

به جشن و شـور و شـادیها بپـردازی

&&&&&&&&&&&&

بهروز (رها)

[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 9:59 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

(رنگ شقایق)

حالا که دلتنگ توأم، در کوچه های انتظار
باران عشق و عاطفه، بر دشت احساسم ببار

حالا که در پستوی غم، نام ترا نجوا کنم
لختی به بالینم بیا ، تا جان من یابد قرار

در دفتر تنهای شب، نقش خیالت می کشم
بر توسن اندیشه ام، یادت نشسته چون سوار

رنگ شقایق می زنم ، بر نقش ناب خاطره
عطری زنرگس می کشم، بر دفترشب های تار

یاد ترا گم کرده ام، در حجم شعر اشتیاق
خواهم ترا پیدا کنم، در خاطرات ماندگار

سر می گذارم عاقبت ، بر شانه های دلبرم
سر می کشم جامی دگر، ازدست پاک آن نگار

دلتنگ دیدارت منم، درکنج خلوت چون «رها»
اینک بیا تا هستی ام، در مقدمت سازم نثار
بهروزـ رها

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 20:36 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]

 ((رنگ عشق))

شیرین ترین لحظه هایم

                             مرور یاد توست

چون پرستویی با رنگ عشق

                     در آسمان اندیشه ام

                                   سبکبال در پروازی

می خواهم هم بال تو باشم

                                                          بهروز رها

[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 9:50 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]
سخت است نفس کشیدن
در فضای نبودن با تو
در حجم سکوت غربت و تنهایی
سخت است بی رمق
قدم زدن در خیابان حسرت
پرسه زدن در کوچه ی فراق
پا برهنه ام بی تو
روی سنگفرش جدایی

بهروز رها

[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 19:39 ] [ بهروز قاسمی (رها) ]
About

همواره عاشق بمانید

behrooz_raha@yahoo.com
Blog Custom

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

جاوا اسكریپت

تعبیر خواب

كد موسيقي براي وبلاگ


.